Vážený pacient/-ka,


vitajte v Salus animarum. Jeden z významov slova salus je zdravie a o to sa chceme svedomito starať.


S dôverou ste sa obrátili na nás a o dôveru Vás chceme prosiť i naďalej. Bez nej ani tie najlepšie lieky dostatočne nefungujú. Prosíme Vás teda, aby ste nám zverili pochybnosti, sťažnosti, podnety a akékoľvek záležitosti, ktoré by mohli naštrbiť náš vzťah dôvery. Už vopred ďakujeme.


Nechceme byť ďaleko od vás, našich pacientov, a tak očakávame podnety a spätnú väzbu.


Prijímame Vás v tejto ambulancii radi a nakoľko nám to sily dovolia, sme k dispozícii telefonicky i mimo ordinačných hodín.


Vnímame diskomfort pacientov, ktorí neúmerne dlho čakajú na vyšetrenie. Budeme sa usilovať mať čo najkratšie čakacie doby. Práve preto sa u nás prednostné vyšetrenie nebude spoplatňovať. Chceme, aby ste všetci boli „prednostní“. Vyhradzujeme si však právo vyšetriť najskôr tých pacientov, ktorí sú v zlom zdravotnom stave, ženy s malými deťmi, tehotné. Dúfame vo Vaše pochopenie a toleranciu.


Ordinačné hodiny sme v jeden deň (štvrtok) prispôsobili zamestnaným. Prosíme tých, ktorí to nevyhnutne nepotrebujú, aby využili skôr doobedňajšie ordinačné hodiny v iné dni. Podľa Vašich podnetov v budúcnosti môžeme ordinačné hodiny upraviť.


Poplatky za výkony, ktoré nie sú hradené poisťovňou, budeme udržiavať na čo najnižšej hranici v rámci nášho regiónu.


Ďakujeme za dôveru a naďalej o ňu prosíme.